Vaikų darželio pastato, esančio Arnionių k., Joniškio s., Molėtų r. kapitalinis remontas

           Vadovaujantis 2013-09-19 Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartimi A14-383 tarp Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kelvista“, UAB „Kelvista“ teikė projekto „Vaikų darželio pastato, esančio Arnionių k., Joniškio s., Molėtų r., rekonstrukcija, keičiant paskirtį ir pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugas. Objekte buvo atlikti pastato apšiltinimo, vidaus patalpų remonto darbai, pavėsinės įrengimo, sklypo sutvarkymo, įrengiant sporto ir vaikų žaidimo aikšteles darbai, vėdinimo- šildymo, geoterminės katilinės įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimio, elektrotechninės dalies ir žaibosaugos, signalizacijų įrengimo darbai. Šis projektas finansuojamas iš ES struktūrinės paramos ir Valstybės biudžeto lėšomis. Projektas įgyvendintas 2014 m. spalio mėn.