UŽTERŠTO GRUNTO AIKŠTELĖS NUSAUSINIMO IR TVARKYMO DARBŲ ATLIKIMAS

Vadovaujantis 2013-01-10 techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.34-2013-49, vykdome techninę priežiūrą objekte „UŽTERŠTO GRUNTO AIKŠTELĖS, UŽTERŠTO GRUNTO IŠKASIMO IŠ DOKŲ DUOBIŲ, NUSAUSINIMO, SAUGOJIMO IR TVARKYMO PROJEKTŲ PARENGIMAS IR PROJEKTUOSE NUMATYTŲ DARBŲ ATLIKIMAS“. Rangos darbus atlieka kompanija iš Latvijos SIA „BGS“.Rangos darbus pagal susitarimą planuojama atlikti iki 2013 m. rugsėjo 27  d. Rangovas atlieka techninio darbo projekto parengimo ir  technologinio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros, užteršto grunto saugojimo aikštelės įrengimo, užteršto grunto siurbimo / kasimo iš doko duobių, nusausinimo, saugojimo bei tvarkymo darbus (aikštelėje bus sandėliuojama 115 geotekstilinių konteinerių pripildytų dumblo iš doko stovėjimo vietų iš viso apie 200 000m³). Įgyvendinus projektą, operatorius AB „Vakarų laivų gamykla“ turės geresnes dokų eksploatavimo sąlygas.