Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas

 Vadovaujantis 2010-10-04 sutartimi tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kelvista“, UAB „Kelvista“ vykdė projekto „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams” rangos darbų techninę priežiūrą. Įgyvendinat šį projektą Rūmų pastate , Tarnų name, Tvarte, buvo vykdomi rekonstrukcijos bei tvarkybos darbai išsaugojant vertingąsias savybes. Taip pat buvo pakloti nauji inžineriniai tinklai, sutvarkytas gerbūvis, įrengta stovėjimo aikštelė.

Projektas buvo įgyvendintas 2015 m. gegužės mėnesį.

 

H.Šojaus dvaras

Buvęs Šilokarčemos dvaras, šiuo metu vadinamas Hugo Šojaus dvaru yra įsikūręs Šilutės miesto centre prie senojo turgaus aikštės, Lietuvininkų g. 4. Šiuo metu dalis dvaro pastato ir keletas pastatų priklausančių dvaro kompleksui yra restauruojami.
Restauruotoje dalyje yra įsikūrusi Šilutės muziejaus administracija, turizmo informacijos centras, veikia muziejaus biblioteka, įrengta dvaro dailės kūrinių ekspozicija.

Trumpa dvaro istorija:

• 1722 m. Šilokarčemoje  įkurtas Prūsijos domenų valdybos valstybinis dvaras.
• 1819 m. dvarą įsigijo dvarininkai Radkės  ir valdė apie 150 m.
• 1889 m. dvarą nupirko Lėbartų dvaro savininkas Hugo Šojus.
• 1944 m. spalio mėn. dvare apsistojo Raudonoji armija.
• 1948 m. dvare buvo įkurtas pagalbinis vykdomojo komiteto  ūkis, vėliau  Žemės ūkio mokykla ir Žemės ūkio technikumas.
• 1990 m. pastatai perduoti Šilutės rajono savivaldybei ir pradėti pagrindinių rūmų projektavimo ir restauracijos darbai.
• 1999 m. Lietuvos vyriausybė patvirtino Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio programą,  kurioje Šilutės dvaras įtrauktas,  kaip būsimas Mažosios Lietuvos regiono kultūros ir turizmo centras.
• 2005 m. rugsėjo 30d. buvo paruošta  viso dvaro sodybos pastatų projektavimo ir pritaikymo Mažosios Lietuvos Kultūros ir turizmo regioniniam centrui dokumentacija
• 2006 m. Šilutės dvaro rekonstrukcijos projektas įtrauktas į Pajūrio regiono turizmo sektoriaus prioritetinių plėtros projektų sąrašą.
• 2008 m. parengtas Šilutės dvaro sodybos (vadinamos H.Šojaus) parko teritorijos sutvarkymo techninis  projektas.