Plungės rajono apylinkės teismo pastato rekonstrukcija

2011 m. kovo mėn. buvo pasirašyta projekto „Plungės rajono apylinkės teismo pastato rekonstrukcijos darbų  techninė priežiūra“ sutartis. Įgyvendinant projektą „Plungės rajono apylinkės teismo pastato rekonstrukcija“, numatyta perplanuoti esamo kinoteatro pastato patalpas pastato viduje, bei pristatant priestatus ir pritaikant pastatą teismo poreikiams. Rekonstrukcijos metu didesnė antžeminė pastato dalis perstatoma. Įrengta bus techninio pobūdžio patalpos, dokumentų saugyklos ir patalpos laikinam sulaikytų asmenų, patalpos teismo posėdžiams salėms, teismo posėdžio dalyviams. Bus įrengtos patalpos teismo administracinėms patalpoms bei teisėjų darbo kabinetams.