Molėtų mieste esančių Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerų išvalymas ir sutvarkymas

Per visą Molėtų miestą, jo centrą, teka Siesarties upė, kurios vagoje, miesto teritorijoje, yra natūraliai susiformavę trys vandens telkiniai. Tai yra Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo (Molėtūno) ežerai, sudarantys bendrą vandens telkinių sistemą. Šie ežerai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 582 “Dėl valytinų užpelkėjusių ežerų sąrašo patvirtinimo” (pakeitimas: 2002 m. spalio 14 d. Nr. 542) yra patvirtintame Valytinų užpelkėjančių ežerų sąraše.
Visos miesto teritorijoje Siesarties upės sistemos/ baseino dalys – upės vaga/ pratakas, Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo (Molėtūno) ežerai yra užžėlę, uždumblėję, pakrantės apaugusios vandens augmenija, krantai dumblini. Kai kuriuose ežeruose dumblo storis siekia iki 5 m. Apžėlimas apima 75 – 80 % minėtų upės vagos ir ežerų ploto. Nyksta ežerų ichtiofauna. Ežerai buvo yra arti užakimo ribos. Stebima žymi eutrofikacija. Atlikti preliminarūs ežerų vandens tyrimai leido daryti išvadą, jog ežerai yra stipriai uždumblėję, užteršti azoto ir fosforo junginiais, kurių koncentracijos viršija leistinas normas. Be to, Pastovėlio ežere rasta gyvsidabrio. Tai natūralios ir gyventojų bei įstaigų vykdomos taršos sintezė.
Eutrofikacijos žala yra ne mažesnė nei toksinių medžiagų (metalų, jų organinių junginių). Biologinės medžiagos (azotas ir fosforas) greitina gyvybinius vandens organizmų procesus, masinį planktono augimą, vanduo įgauna sieros organinių junginių kvapą, sumažėja jo skaidrumas, padidėja spalvotumas bei pakibusių ir ištirpusių teršalų kiekis. Šitos nemalonios žmonėms savybės visiškai atitinka patogeninių (ligas sukeliančių) bakterijų požymius. Esant drumstam vandeniui į vandens sluoksnius patenka mažiau ultravioletinių spindulių, o tada ilgiau gyvybingi būna enterovirusai ir kiti mikroorganizmai.
Eutrofikacija pasireiškia masiniu mikroskopinių dumblių (fitoplanktono), tame tarpe ir potencialiai toksiškų, “žymėjimu”, vandens skaidrumo sumažėjimu, deguonies trūkumu vandenyje, biologinės įvairovės mažėjimu, žuvų išteklių pokyčiais, žuvų dusimu ir kt. Povandeniniams augalams baigiasi vegetacinis laikotarpis, prasideda puvimo procesas, sparčiai vystosi mikrodumbliai, kaupiasi dumblai.
Esant tokiai padėčiai susidaro antisanitarinės sąlygos, vanduo pasidaro užkrečiamų ligų židiniu. Žmonėms kontakte su tokiu vandeniu ant kūno atsiranda piktžaizdės, išbėrimai, egzemos. Dumblėjantys vandens telkiniai dažnai pavojingi žmonėms ir kitu aspektu – tai yra uodų, mašalų veisimosi buveinės, paukščiams trauka (maisto šaltinis) – kas tampa ligų užkratų pernešimo pavojumi.
Visa tai yra potencialios grėsmės, kurios būtų didėjusios, jei nebūtų imtąsi atitinkamų veiksmų išvalant šią Molėtų miesto teritorijoje esančią Siesarties upės baseino dalį.
Problemos aktualumą patvirtina ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl valytinų užpelkėjančių ežerų sąrašo patvirtinimo“ (2001 m. gruodžio 6 d. Nr. 582) kuriame nurodoma, jog Utenos apskrityje, Molėtų rajone tarp prioritetinių valytinų užpelkėjusių ežerų yra įvardijami Pastovio, Pastovėlio bei Promislavo ežerai.
Išvalius Siesarties upės baseino dalį, esančią Molėtų mieste, bus atstatyta natūrali upės su jos ežerais ekologinė būklė, ženkliai pagerės gamtosauginė situacija, bus pašalintos miesto gyventojams ir svečiams potencialios grėsmės. Kaip papildoma projekto nauda yra tai, jog miestui atsirastų galimybė skatinti smulkaus ir vidutinio verslo vystymą paslaugų srityje.

Bendrieji rodikliai:

Ežerai

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Pastovio ežeras

Pastovėlio ežeras

Promislavo ežeras

Plotas

ha

16,8

5,3

5,1

Didžiausias ilgis

km

1,43

0,9

0,65

Vidutinis plotis

km

0,12

0,06

0,08

Vidutinis gylis

m

1,9

1,8

1,0

Kranto linijos ilgis

km

3,3

2,05

1,43

 

Ežero/upės valymas

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Bendras valomas plotas

ha

11,23

Bendras valomo kranto ilgis

km

5,52

Bendras iškasamo dumblo kiekis

m3

122320

Dumblo transportavimo pulpovamzdžiais atstumas

km

0,5-2,2

Įrengiama dumblo sėsdintuvų

vnt./ha

2/2,87

Įrengiama vandens sėsdintuvų

vnt./ha

1/0,32