Krantinių Nr. 101, 102, 103, 104 Nemuno g. 24 Klaipėdoje rekonstravimo darbų techninė priežiūra

Objekto „Krantinės 101 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 102 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“, „Krantinės 103 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“ ir „Krantinės 104 Nemuno g. 24, Klaipėdoje rekonstravimas“

 

 Krantinės Nr. 101, 102, 103, 104 rekonstruotos tam, kad būtų užtikrintas krantinių naudojimo saugumas pagal nustatytas taisykles. Buvo pakeistos laivų atmušos, rekonstruota pokraninio kelio konstrukcija, perklota lietaus nuvedimo nuo dangų sistema bei krantinės danga. Objektas baigtas 2016 m. rugsėjo mėn.