IKI Druskininkai parduotuvės rekonstravimas

Vadovaujantis 2013-12-23 Statybos techninės priežiūros sutarties  PL-ST 13/12/23 priedu Nr. 2 (2014-09-01) tarp UAB „Palink“ ir UAB „Kelvista“, UAB „Kelvista“ teikė projekto „Parduotuvės pastato M. K. Čiurlionio g. 107, Druskininkuose rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugas. Objekte buvo atlikti priestato montavimo, pastato apšiltinimo, vidaus patalpų remonto darbai, sklypo sutvarkymo, įrengiant papildomą automobilių stovėjimo aikštelę,vėsinimo, vėdinimo- šildymo įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimio, elektrotechninės dalies ir žaibosaugos, signalizacijų įrengimo darbai. Šis projektas finansuojamas UAB „Palink“ lėšomis. Projektas įgyvendintas 2014 m. gruodžio mėn.