Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) rekonstravimas (III etapas)

 UAB „Kelvista“ kartu su jungtinės veiklos partneriais 2015 m. rugpjūčio mėn. užbaigė statybos darbų  techninę priežiūrą objekte "Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) rekonstravimas (III etapas). Kelio ruožo nuo 160,0 iki 166,5 km rekonstravimas“ (Rangos sutarties Nr.S-283, Užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija).

Įgyvendinant Projektą, buvo atlikti žemiau aprašyti darbai:

6,5 km ilgio kelio ruožas rekonstruotas pagal III kategorijos kelio reikalavimus. Visame rekonstruotame ruože įrengtos aštuonios vieno lygio sankryžos. Tai paprastos trišalės vieno lygio sankryžos, kurios apstatytos tik kelio ženklais. Visame rekonstruotame ruože įrengtos 64 nuovažos: 4 tipo – 10 nuovažų, 4v tipo – 37 nuovažos, 3 tipo – 2 nuovažos, 3v tipo – 4 nuovažos, individualiai suprojektuotos – 11 nuovažų. Visos nuovažos įrengtos su asfaltbetonio danga. Ruožo pradžioje Pk 1602+05 esama trišalė sankryža su krašto keliu Nr. 199 Tauragė– Žygaičiai–Vainutas rekonstruota į žiedinę 41 m skersmens sankryžą. 18-kai gyvenamųjų namų mediniai langai pakeisti į plastikinius trijų kamerų su specialiomis vėdinimo orlaidėmis langus.

Rekonstruotas esamas viadukas per geležinkelį, perstatant jį į naują vieno tarpatramio gelžbetoninį viaduką, kurio ilgis (perdangos) 18,18 m.

Objekto Rangovas AB „Kauno tiltai“, projektuotas – UAB „Kelprojektas“.