Transeuropinio tinklo kelias E262

Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtros techninės priežiūros paslaugos.

Transeuropinio tinklo kelias E262 yra viena iš oficialiai patvirtintų visos Europos transporto koridorių tinklo papildomų jungčių. Lietuvos teritorijoje jis sutampa su magistraliniu keliu A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Dangos rekonstravimas“ atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioritetą „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ ir įgyvendina vieną iš jo uždavinių – nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimą, TEN-T tinklo pritaikymą augančiam eismo intensyvumui. Laikotarpis 2010-2011 metai.