Masčio ežero dalies išvalymo ir tos dalies pakrantės sutvarkymo darbai

Laikotarpyje nuo 2010 iki 2012 metų yra numatyta atlikti 0,96 km ilgio pakrantės sutvarkymą ir išvalymą, išvalyti daugiau kaip 7,5 ha ploto ežero dalį, įrengiant 2,5 ha ploto sėsdintuvų, išsiurbiant daugiau kaip 100.000 m3 organinio grunto, išvežant beveik 10.000 m3 dumblo ir žolinės augmenijos.