Kelio Vinčai - Pilviškiai - Vilkaviškis statybos darbų techninė priežiūra

Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr.1 (Krašto kelio Nr. 136 Vinčai – Pilviškiai – Vilkaviškis ruožų nuo 16,660 iki 17,575 km ir nuo 17,865 iki 30,300 km rekonstravimas)

 

 UAB „Kelvista“ kartu su jungtinės veiklos partneriu 2015 m. rugpjūčio mėn. užbaigė statybos darbų  techninę priežiūrą objekte „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr.1“ (Rangos sutarties Nr.S-158, Užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija).

Įgyvendinant Projektą, buvo atlikti žemiau aprašyti darbai:

13,35 km ilgio kelio ruožas rekonstruotas pagal III kategorijos kelio reikalavimus. Buvo rekonstruoti 2 kelio ruožai: nuo 16,660 iki 17,575 km ir nuo 17,865 iki 30,300 km (paliekant kelio 17,680 km anksčiau kito projekto apimtyse įrengtą žiedinę sankryžą su prieigomis). Buvo įrengti nauji pėsčiųjų ir pėsčiųjų–dviračių takai, įrengtos 3 sankryžos su iškiliomis saugos salelėmis pagrindiniame kelyje, eismo saugumą gerinančios priemonės. Taip pat buvo rekonstruota 12 esamų autobusų sustojimo stotelių, įrengtas naujas vertikalusis ir horizontalusis kelio ženklinimas, įdiegtos aplinkosauginės priemonės (gyv. namų langų keitimas).

Buvo rekonstruoti tiltai per Šešupę ir Mergupį. Tiltas per Šešupę rekonstruotas pakeičiant esamą gelžbetoninę perdangą nauja platesne plienbetonine, kartu platinant atramas (tilto ilgis 79,7 m). Esamas g/b tiltas per Mergupį (kelio 17,35 km) išardytas, pakeičiant jį kompozitine, gofruoto plieninio vamzdžio, užpilamo gruntu, konstrukcija – pralaida. Taip pat buvo atliktas į apsauginę kelio zoną patenkančių elektros tinklų, optinio ryšio kabelio iškėlimas ir apsaugojimas, pertvarkyta esama drenažo sistema kelio juostoje ir už kelio juostos ribų.

Objekto Rangovas UAB „Alkesta“, projektuotas – UAB „Kelprojektas“.