Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014-2020 TEN-T keliuose. I etapas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB "Kelvista" - atsakingas partneris ir UAB "Tiltų ekspertų centras" 2014-07-23 pasirašė sutartį "Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014-2020 TEN-T keliuose. I etapas"  (paslaugos apima statybos darbų techninę priežiūrą, deleguotas  FIDIC inžinieriaus pareigas, laboratotinius tyrimus ir bandymus rekonstruojant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 24,76 km sankryžą su krašto keliu Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 91,075 km sankryža su įvažiavimu į Birštoną (išskyrus Birštono miesto Jaunimo gatvės, kuri jungiasi su magistraliniu keliu Vilnius-Prienai-Marijampolė, ir B.Sruogos gatvės sankryžos ir apšvietimo tinklų rekonstravimo statybos darbų techninę priežiūrą bei laboratorinius tyrimus ir bandymus) ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 35,8 km sankryžą su rajoniniu keliu Nr. 1521 Jonava-Gudžioniai).