Stasylų (Šalčininkų) geležinkelio pasienio kontrolės punktas

 2015 m. gruodžio mėn. buvo pabaigti darbai projekte „Stasylų (Šalčininkų) geležinkelio pasienio kontrolės punkto statyba“ pagal 2006 m. Statybos rangos sutartį Nr.4-2-165. Pagal 2013-05-21 papildomą susitarimą „Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto II dalies – apsauginės juostos geležinkelio PKP- valstybės siena įrengimo darbai“ buvo atlikti šie darbai:

·Radiacijos matavimo rėmų įrengimas (2 vnt);

·  Apsauginės geležinkelio juostos PKP - Valstybės siena įrengimas (beveik 10 km apsauginės metalinės tvoros iki pat Baltarusijos valstybės sienos; lauko elektros tinklai bei perimetro signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrašymo sistema);

·  Sklypo sutvarkymo darbai.

Objekto Rangovas - jungtinės veiklos atsakingasis partneris UAB „Vitras-S“ (kartu su partneriu UAB „Neiluva“ ir subrangovu UAB „Fima“).