Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelynas

Projekte „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną“ rangos darbai yra baigti. Šiuo metu jau pateiktas prašymas Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuidėl prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta:

  1. Esamų geležinkelio kelių rekonstrukcija ir naujų kelių statyba viso – 1,112 km;
  2. Iešminių pervadų keitimas į naujas su gelžbetoniniais pabėgiais, viso – 8 kompl. ir kryžminio iešmo ant kietmedžio pabėgių įrengimas – 1 kompl.;
  3. Lietaus nuotekų tinklų pertvarkymas (spaudininė kanalizacija, latakai, drenažai);
  4. Automatikos, ryšių, elektros sistemų pertvarkymas;
  5. Privažiavimo kelio su automobilių aikštele ir pervaža per 4 geležinkelio kelius įrengimas;
  6. Baigiamieji darbai.

Darbus vykdė UAB „Hidrostatyba“ ir atskiri subrangovai.