Kauno geležinkelio tunelio renovacija

Kauno geležinkelio tunelio renovacijos metu buvo atlikti sekantys darbai: bendrieji nuvalymo darbai, naujo tunelio skliauto įrengimas „šlapiose vietose“, 108 m ilgio ruožo tunelio skerspjūvio paaukštinimas bei praplatinimas, portalų rekonstrukcija, istorinės vandens nuvedimo sistemos išsaugojimas bei naujos įrengimas, kontaktinių tinklų bei visų komunikacijų (elektros energijos tiekimo, apšvietimo, gabaritų sekimo, pavojaus signalizacijos, saugos ir ryšių instaliacijų, signalizacijos sistemos) įrengimas, viršutinės geležinkelio konstrukcijos įrengimas. Laikotarpis 2007-02-05 – 2009-09-25.