IA koridoriaus ruožo Radviliškis-Pagėgiai-valstybės siena infrastruktūros atstatymas (I etapas)

2010 m. gruodžio mėn. su AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo pasirašyta  projekto „IA koridoriaus ruožo Radviliškis-Pagėgiai-valstybės siena infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas)“ techninės priežiūros sutartis.

Įgyvendinant projektą, buvo pakeista 34,6 km geležinkelio kelio viršutinės kelio konstrukcijos, įrengiant ilgabėgius bei sutvarkant (praplatinant) geležinkelio kelio sankasą, sutvarkyta vandens nuvedimo sistema, rekonstruotos 6 geležinkelio pervažos, rekonstruoti peronai Kutiškių ir Durpyno sustojimo punktuose. Darbai sparčiai juda pabaigos link ir darbus numatoma užbaigti 2012 m. lapkričio mėn.