Geležinkelių kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje

Geležinkelių kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje

UAB “Kelvista” atlieka objekto “Geležinkelių kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ statybos darbų techninę priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, rangos sutarčių, įstatymų, kitų LR galiojančių teisės aktų, normatyvinius statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Numatomi statybos darbai:

  • Rekonstruojamai geležinkelio keliai: Nr. 28, (ilgis 272 m prieš rekonstrukcija ir 272 m po rekonstrukcijos), Nr. 8, (ilgis 269 prieš rekonstrukcija ir 462 m po rekonstrukcijos), Nr. 24 (ilgis 196 m prieš rekonstrukcija ir 544 m po rekonstrukcijos), Nr. 25 (ilgis 203 m prieš rekonstrukcija ir 171 m po rekonstrukcijos), Nr. 26 (ilgis 271 m prieš rekonstrukcija ir 239 m po rekonstrukcijos) įskaitant iešmų įrengimą;
  • Naujai statomi geležinkelio keliai: Nr. 29 (ilgis 301 m), Nr. 30 (ilgis 391 m), įskaitant iešmų įrengimą;
  • Vandentiekio tinklai (bendras ilgis 120,91 m);
  • Nuotekų tinklai (bendras ilgis 195,74 m);
  • Elektros tinklai.

Techninis projektas rengiamas UAB „BEGA“ geležinkelio kelių statybai atlikti siekiant užtikrinti visų serijų lokomotyvų saugų eismą, leidžiant važiuoti maksimaliu leistinu greičiu, atsižvelgiant į iešmų kryžmėženklius.