Statinių kasmetinės apžiūros

Statinių  kasmetinÄ—s apžiÅ«ros atliekamos vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 01.12.07:2004 "Statinių techninÄ—s priežiÅ«ros taisyklÄ—s, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiÅ«rÄ—tojams, statinių techninÄ—s priežiÅ«ros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas", patvirtintu LR aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347.

KasmetinÄ—s statinių, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinÄ—s įrangos apžiÅ«ros atliekamos p a s i b a i g u s   ž i e m o s   s e z o n u i  (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui).

     Kasmetinių apžiÅ«rų metu: