Varėnos miesto Lakštingalų g., Mitriškių g. atkarpos, Mergežerio g., Ramiosios g. ir kt. statyba

Gatvių projektuose numatyta atlikti:

·         įrengti gatvės važiuojamąją dalį su nauja asfalto dangos konstrukcija;

·         įrengti asfalto dangos nuovažas iki sklypo ribos;

·         įrengti gatvės apšvietimą (vienoje gatvės pusėje);

·         rekonstruoti elektros tinklus, patenkančius į projektuojamų zonų ribas.

Gatvės projektuojamos D2 kategorijos, važiuojamosios dalies plotis 5,50 m – dvi eismo juostos po 2,75 m.