Techninis darbo projektas krašto keliui Nr.103 Vilnius-Polockas

Šiuo metu baigiami vykdyti krašto kelio Nr.103 Vilnius – Polockas kapitalinio remonto darbai, pagal mūsų įmonės parengtą techninį darbo projektą. Kelio kategorija IV, važiuojamosios dalies plotis nuo Pk 145+80 iki Pk 169+60 yra 6,0 m – dvi eismo juostos po 3,0 m. Už eismo juostų iš abiejų pusių numatytos 0,5 m pločio kraštinės saugos juostos.

Techniniame darbo projekte numatyta atlikti:

  • rekonstruoti kelią kertančią gelžbetoninę pralaidą (Pk 151+54), pakeičiant ją metaline gofruota pralaida;
  • sustiprinti esamą dangą įrengiant naujus asfaltbetonio sluoksnius;
  • kairėje kelio pusėje prieš esamą tiltą įrengti šaligatvį;
  • atlikti autobusų sustojimo aikštelių kapitalinį remontą;
  • sutvarkyti kelio griovius.